zachodniopomorskie/ szczecinek


Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa oraz przygotowanie ksrg do sezonu zimowego 2019/2020.

21 listopada 2019 r. w  Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się spotkanie organizowane w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Jest to  ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:

ü  Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

ü  Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

ü  Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

Kolejnym tematem spotkania było przygotowanie ksrg do sezonu zimowego 2019/2020.

Spotkanie to miało na celu:

1.    Opracowanie wspólnego wykazu zasad wykorzystania specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji zarządców dróg i innych instytucji dla wsparcia działań ratowniczych w zakresie dotarcia do osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia w sytuacji nieprzejezdności szlaków komunikacyjnych lub miejsc trudno dostępnych w warunkach zimowych.

2.    Omówienie dostępności sprzętu oraz konieczność oszacowania jego możliwości ratowniczych w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych podczas sezonu zimowego.

3.    Oszacowanie stopnia przygotowania do organizacji pomocy humanitarnej w zakresie:

ü  transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych;

ü  zapewnienia zasilania w energię elektryczną obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia;

ü  organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności;

ü  przygotowania i dostarczenia gorących napojów oraz posiłków uwiezionym
w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

4.    Omówienie dostępności jednostek ochrony przeciwpożarowej do materiałów pędnych oraz określenie alternatywnych źródeł ogrzewania strażnic.                            

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, przedstawiciele korporacji kominiarskich oraz instytucji samorządowych.

Opracowanie: mł. kpt. Mirosław Śledź  

Zdjęcia: mł. ogn. Tadeusz KiljanekGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::