KP PSP Sławno


Spotkanie z przedstawicielami Zarządzania Kryzysowego z terenu powiatu sławieńskiego

W dniach 06-07 listopada 2019r., funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie spotkali się z przedstawicielami lokalnych samorządów z terenu powiatu sławieńskiego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Spotkanie miało na celu opracowanie wspólnego wykazu zasad wykorzystania specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji zarządców dróg i innych instytucji dla wsparcia działań ratowniczych w zakresie dotarcia do osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia w sytuacji nieprzejezdności szlaków komunikacyjnych lub miejsc trudno dostępnych w warunkach zimowych.

Tematy oraz zagadnienia omówione podczas spotkania:

1.   Dostępność sprzętu oraz oszacowanie jego możliwości ratowniczych w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych podczas sezonu zimowego

2.   Zakres wsparcia technicznego jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas sezonu zimowego,  w tym:

-   transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych;

-   zapewnienia zasilania w energię elektryczną obiektów ważnych
dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia;

-   organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności;

-   przygotowania i dostarczenia gorących napojów oraz posiłków uwiezionym
w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

3.    Dostępność jednostek ochrony przeciwpożarowej do materiałów pędnych oraz określenie alternatywnych źródeł ogrzewania strażnic.                                                                                  opracował: kpt. Damian Tomczyk                     zdjęcia: asp. Adam Widziajło
Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::