KP PSP Sławno


Szkolenie podstawowe OSP

W okresie od 22 lutego do 13 kwietnia 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie zorganizowała i przeprowadziła szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sławnieńskiego. Szkolenie realizowano zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu podczas działań z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego, w tym urządzeń nadawczo- odbiorczych właściwych dla sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzenie działań ratowniczych podczas powodzi. Zajęcia prowadzone były przez wyznaczoną kadrę składających się z oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej PSP w Sławnie na bazie jednostki ratowniczo- gaśniczej PSP w Sławnie i Posterunku PSP w Darłowie. Po części teoretycznej oraz zajęciach  praktycznych połączonych z zaliczeniem testu w komorze dymowej przeprowadzonym w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Bornem Sulinowie, szkolenie zakończyło się egzaminem przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie. Egzamin końcowy zaliczyło pozytywnie 28 druhów, którym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie mł. bryg. Paweł Faryno pogratulował i wręczył zaświadczenia ukończenia szkolenia.

opracowanie:  mł. kpt. Damian Tomczyk                  zdjęcia: KP PSP Sławno Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::