KP PSP Świdwin


Szkolenie podstawowe OSP

Dnia 7 kwietnia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie  zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świdwińskiego. Szkolenie rozpoczęło się spotkaniem organizacyjnym w dniu 16 lutego na którym przedstawiono ogólne zasady szkolenia oraz omówiono zasady nauczania metodą na odległość za pomocą platformy edukacyjnej. Druhowie zdobytą wiedzę teoretyczną potwierdzili egzaminem w dniu 2 marca. Po egzaminie teoretycznym realizowany był cykl zajęć praktycznych w ramach których, druhowie odbyli również szkolenie w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie oraz na stacji demontażu pojazdów w Rąbinie. Zajęcia praktyczne zakończyły się egzaminem końcowym, który zdało 30 druhów. Szkolenie organizowane było według „Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Opracowanie: st. sekc. Bartłomiej Kozicki

 

Zdjęcia: KP PSP ŚwidwinGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::