GRYFICE


Podsumowanie działalności KP PSP Gryfice za rok 2018
Odprawa w sprawie analizy działalności komendy powiatowej PSP oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu gryfickiego odbyła się 1 marca w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Gryfice w Pogorzelicy. Na spotkanie przybyli: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, Starosta Gryficki Ryszard Chmielowicz, Wice Starosta Waldemar Wawrzyniak , Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP dh Franciszek Gródecki. Wśród gości znaleźli się m. in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz , Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Artur Łącki oraz przedstawiciele służb mundurowych i władze samorządowe. Zebrani na wstępie minutą ciszy uhonorowali pamięć zmarłego niedawno Komendanta Rejonowego  Zawodowej Straży Pożarnej w Gryficach w latach 1963 - 1972 st. bryg. w st. spocz.Ireneusza Wojterę. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach – st. kpt. Andrzej Gołdyn po serdecznym przywitaniu zebranych przedstawił ogólne uwarunkowania , podsumował działalności komendy w 2018 roku oraz zaprezentował postęp prac przy budowie nowej siedziby PSP w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 35 (stan surowy zamknięty). Podkreślił on też zakres i wagę dobrej współpracy  z jednostkami OSP. Komendant Powiatowy podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu oraz wszystkim , którzy przyczynili się do pozyskania nowych pojazdów, takich jak: średni samochód ratowniczo – gaśniczy typu GBA 4.7/16 MAN – do którego zakupu dołożyła się gmina Gryfice, samochód operacyjny  (osobowy) Hyundai i30 , Quad oraz pozyskany nieodpłatnie z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie operacyjny Ford kombi. Do dyspozycji służb starostwo powiatowe zakupiło drona. 
Działalność operacyjną i kontrolno – rozpoznawczą przedstawił w liczbach i zobrazował Dowódca JRG PSP Gryfice mł. bryg. Józef Brzeziński. W roku ubiegłym odnotowano ogółem 1062 interwencji w tym 535 pożary, 411 miejscowych zagrożeń i 86 fałszywych alarmów. Przeprowadzono 130 kontroli obiektów oraz 11 obozów harcerskich. Wydano 16 decyzji administracyjnych. Duży nacisk położono na prewencję społeczną, w tym m.in. kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo” ,  „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”,  wyszkolenie jednostek OSP w tym ćwiczenia i manewry oraz udział gryfickich strażaków w gaszeniu pożaru lasów w Szwecji. 
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, wysoko oceniając działalność KP PSP Gryfice przedstawił jak prezentowane wskaźniki kształtują się w skali województwa. Wysoką ocenę i uznanie dla osiągnięć strażaków wyraził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zapowiadając wsparcie samorządu województwa nie tylko dla jednostek OSP , które są z założenia wspierane przez samorządy ale – w miarę możliwości – także jednostek PSP finansowanych z budżetu państwa.

TEKST : mł. bryg. Józef BRZEZIŃSKI
ZDJĘCIA : Archiwum KP PSP Gryfice

Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::