Wyniki naboru

1Informacje o wynikach naboru - KP PSP w Policach- st. ratownik - sierpień 2018
2Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds kadr w KW PSP w Szczecinie nr ogłoszenia 32659
3Informacje o wynikach naboru - KP PSP w Wałczu - st. ratownik kierowca - wrzesień 2018
4Lista kandydatów na stanowisko inspektor ds kadr - ogłoszenie o naborze nr 32659 z dnia 10 wrzesnia 2018 r.
5Wyniki naboru do służby w KM PSP w Koszalinie
6Wyniki II etapu naboru do służby na stanowisko stażysta - stanowisko starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej - sierpień 2018
7Informacja o wyniku naboru na stanowisko st. inspektor ds kancelaryjnych i archiwum KW PSP w Szczecinie - ogłoszenie nr 31157
8Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta, docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KWPSP w Szczecinie ogłoszenie z dnia 24.07.2018 r.
9Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista ds kancelaryjnych i archiwum - ogłoszenie o naborze nr 31157 z dnia 25 lipca 2018 r
10Informacja o wynikach naboru do służby (starszy ratownik - kierowca) - KP PSP w Pyrzycach
11Informacja o wyniku naboru na stanowisko st. specjalista ds kancelaryjnych i archiwum KW PSP w Szczecinie
12Informacja o wynikach naboru w KP PSP Choszczno - kwiecień 2018 r.
13Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
14Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista ds kancelaryjnych i archiwum - ogłoszenie o naborze nr 29103 z dnia 20 czerwca 2018 r.
15Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP
16Informacja o wynikach naboru KW PSP - starszy inspektor ds sekretariatu -kwiecień 2018
17Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko st inspektor ds sekretariatu w KW PSP
18Wyniki III ETAPU - rozmowa kwalifikacyjna - postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st spec. ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
19Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
20Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na st. stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KWPSP w Szczecinie
21Wyniki I ETAPU na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. poważnych awarii przemysłowych
22Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - stażysta
23Informacja o wynikach naboru - KP PSP w Gryfinie - stażysta - docelowo starszy ratownik
24Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik ( grudzień 2017)
25Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik-kierowca ( listopad 2017)
26Wyniki naboru w KP PSP w Pyrzycach ( JRG )
27Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22049. Na stanowisko: starszy specjalista ds. analiz budżetowych
28Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próby sprawnościowe- na stanowisko starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
29Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko st. sp. ds. pomocy psychologicznej w KWPSP w Szczecinie
30Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22057 z dnia 10.02.2018 r. (st. sp. ds. sekretariatu)
31Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne na stanowisko stażysta - docelowo st specjalista ds pomocy psychologicznej w KW PSP
32Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw analiz budżetowych (ogłoszenie nr: 22049)
33Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw sekretariatu.
34Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds kadr w KW PSP w Szczecinie nr ogłoszenia 20748
35Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko specjalista ds. kadr w KW PSP w Szczecinie.
36Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
37Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
38Informacja o wynikach naboru - KP PSP Sławno- stazysta- docelowo starszy ratownik-kierowca
39Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej
40Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19523, na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu
41Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy ratownik
42Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik
43Informacja o wynikach naboru do służby w KM PSP w Koszalinie
44 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17741 z dnia 13.11.2017 r.
45Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - psycholog- rozmowa kwalifikacyjna XI
46Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej XI
47Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy inspektor sztabowy ds. finansów
48Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa XI
49I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 11_2017
50Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk.
51Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej X
52Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 10
53informacja o wynikach naboru PSYCHOLOG X 2017
54Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa X
55I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 10_2017
56I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 10_2017
57Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kołobrzeg - starszy ratownik-kierowca
58KOMUNIKAT - nabór psycholog
59INFORMACJA dot. naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - 09 (2)
60Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej 09
61Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej 09 (2) (3)
62Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba umiejetności pływania i lęku wysokości 09
63Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba umiejętności pływania i lęku wysokości 09
64Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kamień Pom. - starszy ratownik
65Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa 09
66Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 09
67I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 09_2017
68I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 09_2017
69Informacja o wynikach naboru - KM PSP w Koszalinie - docelowo starszy ratownik - kierowca
70Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszy specjalista ds. sekretariatu
71Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista do spraw sekretariatu w KW PSP w Szczecinie
72Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
73Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności
74Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
75Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::