Wyniki naboru

1Informacja o wynikach naboru - KP PSP w Goleniowie - st. ratownik - sierpień 2018
2Informacje o wynikach naboru - KM PSP w Szczecinie st. ratownik specjalista w specjalności ratownictwo chemiczne - październik 2018
3Informacje o wynikach naboru - KP PSP w Białogardzie st. ratownik-kierowca - czerwiec 2018
4Informacje o wynikach naboru - KM PSP w Szczecinie st. ratownik specjalista w specjalności ratownictwo chemiczne - czerwiec 2018
5Informacje o wynikach naboru - KM PSP w Szczecinie st. ratownik - czerwiec 2018
6Informacje o wynikach naboru - KP PSP w Policach- st. ratownik - sierpień 2018
7Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds kadr w KW PSP w Szczecinie nr ogłoszenia 32659
8Informacje o wynikach naboru - KP PSP w Wałczu - st. ratownik kierowca - wrzesień 2018
9Lista kandydatów na stanowisko inspektor ds kadr - ogłoszenie o naborze nr 32659 z dnia 10 wrzesnia 2018 r.
10Wyniki naboru do służby w KM PSP w Koszalinie
11Wyniki II etapu naboru do służby na stanowisko stażysta - stanowisko starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej - sierpień 2018
12Informacja o wyniku naboru na stanowisko st. inspektor ds kancelaryjnych i archiwum KW PSP w Szczecinie - ogłoszenie nr 31157
13Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta, docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KWPSP w Szczecinie ogłoszenie z dnia 24.07.2018 r.
14Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista ds kancelaryjnych i archiwum - ogłoszenie o naborze nr 31157 z dnia 25 lipca 2018 r
15Informacja o wynikach naboru do służby (starszy ratownik - kierowca) - KP PSP w Pyrzycach
16Informacja o wyniku naboru na stanowisko st. specjalista ds kancelaryjnych i archiwum KW PSP w Szczecinie
17Informacja o wynikach naboru w KP PSP Choszczno - kwiecień 2018 r.
18Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
19Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista ds kancelaryjnych i archiwum - ogłoszenie o naborze nr 29103 z dnia 20 czerwca 2018 r.
20Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP
21Informacja o wynikach naboru KW PSP - starszy inspektor ds sekretariatu -kwiecień 2018
22Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko st inspektor ds sekretariatu w KW PSP
23Wyniki III ETAPU - rozmowa kwalifikacyjna - postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st spec. ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
24Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
25Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na st. stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KWPSP w Szczecinie
26Wyniki I ETAPU na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. poważnych awarii przemysłowych
27Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - stażysta
28Informacja o wynikach naboru - KP PSP w Gryfinie - stażysta - docelowo starszy ratownik
29Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik ( grudzień 2017)
30Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik-kierowca ( listopad 2017)
31Wyniki naboru w KP PSP w Pyrzycach ( JRG )
32Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22049. Na stanowisko: starszy specjalista ds. analiz budżetowych
33Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próby sprawnościowe- na stanowisko starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
34Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko st. sp. ds. pomocy psychologicznej w KWPSP w Szczecinie
35Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22057 z dnia 10.02.2018 r. (st. sp. ds. sekretariatu)
36Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne na stanowisko stażysta - docelowo st specjalista ds pomocy psychologicznej w KW PSP
37Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw analiz budżetowych (ogłoszenie nr: 22049)
38Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw sekretariatu.
39Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds kadr w KW PSP w Szczecinie nr ogłoszenia 20748
40Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko specjalista ds. kadr w KW PSP w Szczecinie.
41Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
42Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
43Informacja o wynikach naboru - KP PSP Sławno- stazysta- docelowo starszy ratownik-kierowca
44Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej
45Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19523, na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu
46Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy ratownik
47Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik
48Informacja o wynikach naboru do służby w KM PSP w Koszalinie
49 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17741 z dnia 13.11.2017 r.
50Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - psycholog- rozmowa kwalifikacyjna XI
51Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej XI
52Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy inspektor sztabowy ds. finansów
53Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa XI
54I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 11_2017
55Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk.
56Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej X
57Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 10
58informacja o wynikach naboru PSYCHOLOG X 2017
59Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa X
60I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 10_2017
61I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 10_2017
62Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kołobrzeg - starszy ratownik-kierowca
63KOMUNIKAT - nabór psycholog
64INFORMACJA dot. naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - 09 (2)
65Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej 09
66Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej 09 (2) (3)
67Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba umiejetności pływania i lęku wysokości 09
68Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba umiejętności pływania i lęku wysokości 09
69Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kamień Pom. - starszy ratownik
70Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa 09
71Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 09
72I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 09_2017
73I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 09_2017
74Informacja o wynikach naboru - KM PSP w Koszalinie - docelowo starszy ratownik - kierowca
75Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszy specjalista ds. sekretariatu
76Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista do spraw sekretariatu w KW PSP w Szczecinie
77Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
78Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności
79Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
80Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::