Wyniki naboru

1Informacja o wynikach naboru do służby (starszy ratownik - kierowca) - KP PSP w Pyrzycach
2Informacja o wyniku naboru na stanowisko st. specjalista ds kancelaryjnych i archiwum KW PSP w Szczecinie
3Informacja o wynikach naboru w KP PSP Choszczno - kwiecień 2018 r.
4Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
5Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista ds kancelaryjnych i archiwum - ogłoszenie o naborze nr 29103 z dnia 20 czerwca 2018 r.
6Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP
7Informacja o wynikach naboru KW PSP - starszy inspektor ds sekretariatu -kwiecień 2018
8Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko st inspektor ds sekretariatu w KW PSP
9Wyniki III ETAPU - rozmowa kwalifikacyjna - postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st spec. ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
10Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KW PSP w Szczecinie
11Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na st. stażysta, stanowisko etatowe st. spec ds. poważnych awarii przemysłowych w KWPSP w Szczecinie
12Wyniki I ETAPU na stanowisko stażysta - stanowisko docelowe starszy specjalista ds. poważnych awarii przemysłowych
13Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - stażysta
14Informacja o wynikach naboru - KP PSP w Gryfinie - stażysta - docelowo starszy ratownik
15Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik ( grudzień 2017)
16Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik-kierowca ( listopad 2017)
17Wyniki naboru w KP PSP w Pyrzycach ( JRG )
18Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22049. Na stanowisko: starszy specjalista ds. analiz budżetowych
19Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próby sprawnościowe- na stanowisko starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej w KW PSP w Szczecinie
20Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego -próba wydolnościowa- na stanowisko st. sp. ds. pomocy psychologicznej w KWPSP w Szczecinie
21Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 22057 z dnia 10.02.2018 r. (st. sp. ds. sekretariatu)
22Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne na stanowisko stażysta - docelowo st specjalista ds pomocy psychologicznej w KW PSP
23Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw analiz budżetowych (ogłoszenie nr: 22049)
24Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko st. specjalista do spraw sekretariatu.
25Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds kadr w KW PSP w Szczecinie nr ogłoszenia 20748
26Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko specjalista ds. kadr w KW PSP w Szczecinie.
27Wyniki II ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
28Wyniki I ETAPU postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny operacyjny w KWPSP w Szczecinie
29Informacja o wynikach naboru - KP PSP Sławno- stazysta- docelowo starszy ratownik-kierowca
30Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej
31Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 19523, na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu
32Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy ratownik
33Informacja o wynikach naboru - KP PSP Drawsko- starszy ratownik
34Informacja o wynikach naboru do służby w KM PSP w Koszalinie
35 Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 17741 z dnia 13.11.2017 r.
36Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - psycholog- rozmowa kwalifikacyjna XI
37Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej XI
38Informacja o wynikach naboru - KM PSP Szczecin - starszy inspektor sztabowy ds. finansów
39Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa XI
40I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 11_2017
41Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk.
42Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej X
43Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 10
44informacja o wynikach naboru PSYCHOLOG X 2017
45Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa X
46I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 10_2017
47I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 10_2017
48Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kołobrzeg - starszy ratownik-kierowca
49KOMUNIKAT - nabór psycholog
50INFORMACJA dot. naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - 09 (2)
51Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- test sprawności fizycznej 09
52Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - test sprawności fizycznej 09 (2) (3)
53Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba umiejetności pływania i lęku wysokości 09
54Wyniki uzyskane w III etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba umiejętności pływania i lęku wysokości 09
55Informacja o wynikach naboru - KP PSP Kamień Pom. - starszy ratownik
56Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - pomoc psychologiczna- próba wydolnościowa 09
57Wyniki uzyskane w II etapie naboru do służby w KW PSP w Szczecinie - informatyk - próba wydolnościowa 09
58I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - pomoc psychologoiczna 09_2017
59I ETAP Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne - informatyk 09_2017
60Informacja o wynikach naboru - KM PSP w Koszalinie - docelowo starszy ratownik - kierowca
61Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszy specjalista ds. sekretariatu
62Lista kandydatów na stanowisko starszy specjalista do spraw sekretariatu w KW PSP w Szczecinie
63Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
64Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności
65Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. pomocy psychologicznej
66Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko st. spec. ds. informatyki i łączności

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::