Praca - wolne etaty

1Ogłoszenie o naborze - KM PSP Szczecin- stażysta -zmianowy (docel specjalista ratow chem ekolog ) - czerwiec 2018
2Ogłoszenie o naborze - KM PSP Szczecin- stażysta -zmianowy (docel ratownik) czerwiec 2018
3Ogłoszenie o naborze - przeniesienie służbowe - KM PSP Koszalin
4Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko: starszy inspektor ds. sekretariatu (Wydział Organizacji i Nadzoru)
5Nabór w KP PSP w Choszcznie na stanowisko stażysta, docelowo starszy ratownik.
6Ogłoszenie o naborze st.specjalista ds poważnych awarii przemysłowych KW PSP Szczecin - kwiecień 2018
7Ogłoszenie o naborze do służby - KP PSP Pyrzyce starszy ratownik-kierowca ( kwiecień 2018)
8Nabór w KM PSP w Szczecinie - na stanowisko stażysta - docelowo: st. ratownik specjalista w specjalności ratownictwo chemiczno - ekologiczne
9Nabór w KM PSP w Szczecinie -na zasadach przeniesienia służbowego.
10Nabór w KP PSP w Pyrzycach na stanowisko: stażysta, docelowo - starszy ratownik-kierowca.
11Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo starszy specjalista - psycholog.
12Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko: starszy specjalista ds. sekretariatu (Wydział Organizacji i Nadzoru)
13 Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko: starszy specjalista ds. analiz budżetowych (Wydział Finansów)
14Nabór w KM PSP w Koszalinie na stanowisko stażysta, docelowo ratownik specjalista.
15Nabór w KW PSP w Szczecinie na na stanowisko: specjalista do spraw kadr (Wydział Kadr)
16KW PSP w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko dyżurny operacyjny
17Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy inspektor - sekretariat
18Nabór w KP PSP w Drawsku Pomorskim na stanowisko stażysta - docelowo starszy ratownik
19Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko cywilne st. specjalista ds sekretariatu - KW PSP Szczecin
20Nabór w KP PSP w Drawsku Pomorskim - docelowo starszy ratownik-kierowca ( listopad 2017)
21Ogłoszenie o naborze - stanowisko docelowe st specj. psycholog - KW PSP Szczecin- listopad
22Ogłoszenie o naborze - stanowisko docelowe st specj. psycholog - KW PSP Szczecin - październik
23Ogłoszenie o naborze - stanowisko docelowe st specj. informatyk - KW PSP Szczecin -październik
24 Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Operacyjnym
25Nabór w KP PSP w Koszalinie, docelowo starszy ratownik - kierowca.
26Nabór w KP PSP w Gryfinie, docelowo starszy ratownik.
27Nabór w KP PSP w Sławnie, docelowo starszy ratownik - kierowca.
28Nabór w KM PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta docelowo - starszy ratownik
29Nabór w KM PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta ds. finansowych
30Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko cywilne st. specjalista ds sekretariatu - KW PSP Szczecin
31Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo starszy specjalista ds. pomocy psychologicznej.
32Nabór w KW PSP w Szczecinie na stanowisko stażysta, docelowo st. sp. ds. informatyki i łączności.
33Nabór w KP PSP w Kołobrzegu, docelowo starszy ratownik - kierowca
34Ogłoszenie o naborze w KWPSP w Szczecinie, stanowisko: zastępca dyżurnego operacyjnego WSKR - Wydział Operacyjny

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::