Szkolenie Inspektorów OchronyPrzeciwpożarowej 

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

 Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawiony jest do prowadzenia szkolenia inspektorów ochrony ppoż. 

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015 poz. 1964)

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 22 lutego 2010 r.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności
z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2009 nr 178 poz. 1380 ze zmianami).

 Miejsce szkolenia:

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Kolejowa 16, 78-449 Borne Sulinowo

Uprawnienia absolwenta:

Absolwent nabywa uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres 5 lat licząc od dnia wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 Warunki przyjęcia na szkolenie:

 Kandydat na szkolenie powinien przedstawić w dniu rozpoczęcia szkolenia:

− skierowanie na szkolenie – tylko w przypadku kierowania przez zakład pracy,

kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z oryginałem do wglądu lub
w przypadku kierowania przez zakład pracy - kserokopię świadectwa szkoły średniej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zakład pracy,

- dowód wpłaty za szkolenie.

Terminy szkoleń w 2020 r.:

SIOP

Lp.

Termin

link

1

13 stycznia – 7 lutego 2020 r.

https://forms.gle/43DeRpQgUaV5g5X29

2

28 września  – 23 października 2020 r.


kurs odwołany


 


 

 

 

Opłata:

Opłata za 1 uczestnika – 1700 zł

Opłata obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne,
  • zajęcia praktyczne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Konto: BANK BGK Rachunek: 60 1130 1176 0022 2120 1820 0001

Komenda Wojewódzka PSP, 71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14

Tytułem: opłata za szkolenie inspektorów ochrony ppoż. w terminie (podać termin), imię i nazwisko uczestnika.

Uwaga: Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie.

Proponowane noclegi i gastronomia: Informacje na stronie www - Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie

W celu rejestracji należy kliknąć na link z interesującym nas terminem szkolenia ( w powyższych tabelach)  i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w prawidłowy sposób. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć okienko "wyślij". 

Liczba miejsc na każdym ze szkoleń ograniczona jest do 25. Przy braku możliwości wpisu na formularzu należy kontaktować się kierownikiem sekcji ds. nauczania
w ośrodku szkolenia.

 

Kontakt

Organizacja szkoleń:

Kierownik sekcji ds. nauczania - tel. 094 373 29 34 lub 601 453 463.

 

Rozliczanie finansowe szkolenia:

Wydział Finansowy - tel. 091 4808 841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcja mowy jest ograniczona do 200 znaków
 
 
Opcje : Historia : Opinie zwrotne : Donate Zamknij

:: Copyright (c) 2008-2021 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::