Zamówienia publiczne

tryb zamówienia
ilość
ostatnie
Przetarg nieograniczony od 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
57 zakończonych
 
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 82 trwających
33 zakończonych
Przetarg ograniczony od 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
 
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
 
Zapytanie o cenę od 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
 
Zamówienie z wolnej ręki0 trwających
1 zakończonych
 
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
 
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
 
Plany zamówień publicznych2 trwających
0 zakończonych


:: Copyright (c) 2008-2017 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::