Narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Pomorza Zachodniego za rok 2018W dniu 25 lutego 2019 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Pomorza Zachodniego za rok 2018.

Narada składała się z dwóch części. Pierwszą część stanowiła narada służbowa z kadrą kierowniczą PSP woj. zachodniopomorskiego, podczas której przedstawione zostały najistotniejsze zagadnienia dot. bieżącej działalności komend i realizowanych zadań. Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacek Rudziński, przekazał główne założenia i kierunki działań na rok 2019 przedstawione przez Komendanta Głównego PSP podczas narady rocznej kadry kierowniczej PSP. W drugiej części narady, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, gospodarz spotkania, przedstawił najważniejsze zadania, które zrealizowane zostały w 2018 r. Wystąpienie swoje zakończył podziękowaniami złożonymi na ręce komendantów miejskich i powiatowych PSP oraz dowódców JRG dla wszystkich strażaków za zaangażowanie i oddanie w służbie. Słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli służb i instytucji współpracujących z PSP, zarówno w obszarze działań ratowniczych jak i prewencyjnym oraz organizacyjnym. Jak wskazał, na szczególne uznanie zasługują instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy poziomu wyposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Narada stanowiła również okazję do omówienia trudności i problemów, z jakimi strażacy spotykają się  w czasie codziennej służby.

W naradzie udział wzięli m.in.: płk rez. dr inż. Paweł Rodzoś - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, druh Marek Kowalski - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawiciele służb mundurowych z nadinsp. Jackiem Cegiełą, Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie na czele, Andrzej Miluch - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, mgr inż. Ryszard Kabata - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Apoloniusz Kurylczyk Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego woj. Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie, komendanci powiatowi i miejscy PSP oraz dowódcy JRG, komendanci Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych Służb Ratowniczych z regionu, przewodniczący związków zawodowych z terenu województwa i kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Szczecinie.

 

 


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::