Uroczyste coroczne spotkanie członków Klubu HDK PCK przy KW PSP w Szczecinie – 12.12.2018 r.Uroczyste coroczne spotkanie członków Klubu HDK PCK przy KW PSP w Szczecinie – 12.12.2018 r.

W dniu 12 grudnia br. jak co roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działającego przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie. Na zaproszenie prezesa Klubu kol. Marka Raka na zebranie przybyli członkowie Klubu – honorowi krwiodawcy  - funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Komendy Wojewódzkiej PSP, komend powiatowych PSP w: Policach, Gryfinie, Pyrzycach i Białogardzie oraz emeryci PSP i członkowie rodzin strażackich zrzeszeni w Klubie. Na spotkanie zaproszonych zostało również 4 kolegów krwiodawców – strażaków i emerytów PSP z zaprzyjaźnionego Klubu HDK PCK przy KM PSP w Szczecinie. Wśród gości zaproszonych na spotkanie, przybyli: V-ce Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK p. Przemysław Małecki, Dyrektor Biura ZOO PCK p. Joanna Łaskarzewska i Z-ca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie p. Anna Lipińska.

Po powitaniu gości oraz przybyłych członków Klubów przez prezesa Klubu, V-ce Prezes ZOO PCK odznaczył pięciu członków obu Klubów medalem Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaczeni zostali krwiodawcy: Jarosław Rudzki (Klub HDK PCK przy KW PSP w Szczecinie) oraz 4 kolegów z Klubu HDK PCK przy KM PSP w Szczecinie: Mariusz Lesiak, Zbigniew Mazur, Tomasz Sykucki i Mariusz Tarnowski (kol. Piotr Juzyszyn z Klubu HDK PCK przy KW PSP otrzymał ten medal w dniu 19.10.br. podczas Okręgowej Gali Wolontariatu i Honorowego Krwiodawstwa PCK zorganizowanej w Teatrze Polskim w Szczecinie).

Następnie V-ce Prezes ZOO PCK wręczył najbardziej zasłużonym krwiodawcom – członkom Klubu pamiątkowe „Medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. A byli to koledzy: Piotr Grotek, Piotr Juzyszyn i Jarosław Rudzki.

Później V-ce Prezes ZOO PCK w asyście prezesa Klubu wręczył koleżance i kilku kolegom z Klubu odznaki i legitymacje nadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK”. Odznaki II stopnia (po oddaniu co najmniej 12 litrów krwi) otrzymali koledzy krwiodawcy: Paweł Blachura i Paweł Piskozub, natomiast odznaki III stopnia otrzymały osoby: Agata Leskiewicz (po oddaniu ponad 5 litrów krwi) i koledzy: Krzysztof Kijowski, Dariusz Makowski i Paweł Pyda (wszyscy trzej oddali po ponad 6 litrów krwi).

Po dokonanych odznaczeniach członków Klubów medalami i odznakami, głos zabrali zaproszeni na spotkanie goście: V-ce Prezes ZOO PCK p. P. Małecki i Z-ca Dyrektora RCKiK p. A. Lipińska. W pięknych słowach skierowanych do krwiodawców podziękowali oni za ten piękny dar jakim jest oddawana przez nasze koleżanki i kolegów krew, życząc im jednocześnie wiele zdrowia i dalszej satysfakcji w tej jakże pięknej i humanitarnej aktywności. Pani Dyrektor RCKiK przekazała wszystkim członkom Klubu okolicznościowe souveniry dot. honorowego krwiodawstwa.

Prezes Klubu kol. Marek Rak odczytał sprawozdanie z działalności Klubu HDK PCK przy KW PSP w Szczecinie za rok 2018. Klub działając przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie od 2009 roku skupia aktualnie w swoich szeregach 42 członków PCK. Członkowie Klubu w liczbie 29 osób (69% ogółu członków) w roku 2018 oddali honorowo łącznie 48 litrów 100 ml krwi i jej składników, w tym: 34 litry 200 ml krwi pełnej, 6 litrów 700 ml osocza i 7 litrów 200 ml płytek krwi. Wyróżniającymi się krwiodawcami Klubu w roku bieżącym byli: Paweł Piskozub, Piotr Grotek, Jarosław Rudzki, Paweł Blachura
i Marek Rak. Oddali oni łącznie ponad 17 litrów krwi i jej składników.

Na zakończenie spotkania prezes Klubu jeszcze raz podziękował wszystkim za przybycie i przypomniał, że zbliżający się rok 2019 będzie rokiem jubileuszowym dla członków Klubu: 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża i 10-lecie działalności Klubu HDK PCK przy KW PSP w Szczecinie.

Opracowanie: Marek Rak, prezes Klubu; zdjęcia: Piotr Grotek i Krzysztof Kijowski – członkowie Klubu.


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::