Numery telefonów KW PSP w Szczecinie 

 
Nr miejski
Nr MSWiA 
Fax
Centrala
91 4 808 800
78 55 800
 
Sekretariat
91 4 808 801
78 55 801
91 4 808 802
Kancelaria
91 4 808 803
 
91 4 808 804
WSKR 
91 4 808 850
78 55 850
91 4 808 853

 

                                                                                                                 Nr miejski
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP
 
mł. bryg. mgr inż. Jarosław Tomczyk
91 4 808 801
Z-cy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 
st. bryg. mgr inż. Jacek Rudziński           
91 4 808 801
 
bryg. mgr inż. Marek Popławski
91 4 808 801
Naczelnik Wydziału Operacyjnego
 
bryg. mgr inż. Stanisław Wajszczuk
91 4 808 860
Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego
 
st. bryg. mgr inż.  Piotr Sawczyszyn
91 4 808 820
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
 
bryg. mgr inż. Robert Tarczyński
91 4 808 870
Główny Księgowy Wydziału Finansów
 
mgr Magdalena Grabicka
91 4 808 840
Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego
 
bryg. mgr inż.  Sylwester Podwyszyński
91 4 808 810  
Naczelnik Wydziału Kadr
 

91 4 808 830
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
 
st. bryg. w st. spocz Zbigniew Adamczyk
91 4 808 809
Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie
 

94 3 732 921
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
 
mł. kpt. dr Tomasz Kubiak
91 4 808 879  mob. 668 116 424
Psycholog
 
str. Julia Żukowska
91 4 808 866
Radca Prawny
 
mgr Barbara Dąbrowska
91 4 808 873

Rzecznik Prasowy KWPSP w Szczecinie
 
mł. kpt. dr Tomasz Kubiak
91 4 808 879  mob. 668 116 424

Inspektor ochrony danych

 

Zbigniew Adamczyk

91 4 808 809 iod@szczecin.kwpsp.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 :: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::